Specyfikacja Selectors Level 3 osiągnęła status „proponowanej rekomendacji” (PR)

Jaj… Po 10 (słownie: dziesięciu) latach intensywnej pracy pierwszy z serii modułów CSS3 ujrzał światło dzienne jako tzw. „proponowana rekomendacja” (Proposed Recommendation).

Proszę się nie obruszać, że specyfikacja ta nie jest jeszcze „pełnoprawną” rekomendacją (Recommendation), albowiem status Proposed Recommendation oznacza dziś specyfikację w fazie Recommendation 10 lat temu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.