BGŻOptima: Promocyjne 6.3% konta głównego od jutra do 4 lutego

BGŻOptima od jutra startuje z nową promocją polegającą na podwyższeniu od dnia 28 października 2012 do 4 lutego 2013 oprocentowania konta głównego do 6.3%.

Poniżej publikuję treść listu rozesłanego pocztą wewnętrzną do klientów tego banku.

Drogi Kliencie,

Dziękujemy Ci za zaufanie i powierzone oszczędności. Mamy nadzieję, że oferta BGŻOptima spełniła Twoje dotychczasowe oczekiwania.

Za chwilę rozpoczynamy nową promocję i wierzymy, że spotka się ona z Twoim zainteresowaniem.

W okresie od 28 października 2012 r. do 04 lutego 2013 r. („Okres promocji”) do oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych, stosowane są promocyjne, wyższe stopy procentowe zgodnie z niżej określonymi zasadami promocji.

Zasady promocji
1. Definicje:

1) Saldo Początkowe – suma środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wyliczona na koniec dnia poprzedzającego pierwszy dzień Okresu Promocji,

2) Saldo Bieżące – suma środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wyliczana na koniec danego dnia Okresu Promocji,

3) Zmiana Salda – wyliczana na koniec danego dnia Okresu Promocji kwota stanowiąca wynik odjęcia Salda Początkowego od Salda Bieżącego wyliczonego w tym samym dniu Okresu Promocji,

4) Saldo Początkowe Rachunku Głównego – suma środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wyliczona na koniec dnia poprzedzającego pierwszy dzień Okresu Promocji,

5) Saldo Bieżące Rachunku Głównego – suma środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wyliczana na koniec danego dnia Okresu Promocji,

6) Zmiana Salda Rachunku Głównego – wyliczana na koniec danego dnia Okresu Promocji kwota stanowiąca wynik odjęcia Salda Początkowego Rachunku Głównego od Salda Bieżącego Rachunku Głównego wyliczonego w tym samym dniu Okresu Promocji,

7) Kwota Zwiększenia – kwota równa mniejszej z kwot stanowiących Zmianę Salda i Zmianę Salda Rachunku Głównego w danym dniu Okresu Promocji, przy czym w sytuacji równości kwot stanowiących Zmianę Salda i Zmianę Salda Rachunku Głównego, przyjmuje się, że Kwota Zwiększenia jest równa kwocie stanowiącej Zmianę Salda. Kwota Zwiększenia jest ustalana każdego dnia w Okresie Promocji.

2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Głównym podlegają oprocentowaniu w Okresie Promocji, zgodnie z poniższymi zasadami:

1) jeżeli Zmiana Salda jest w danym dniu Okresu Promocji równa zeru lub stanowi wartość ujemną, to w odniesieniu do środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym w tym dniu, stosowana jest promocyjna stała stopa procentowa wynosząca 5,80% w skali roku,

2) jeżeli Zmiana Salda w danym dniu Okresu Promocji stanowi wartość dodatnią i jednocześnie Zmiana Salda Rachunku Głównego jest w tym dniu równa zeru lub stanowi wartość ujemną, to w odniesieniu do środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym w tym dniu, stosowana jest promocyjna stała stopa procentowa wynosząca 5,80% w skali roku,

3) jeżeli Zmiana Salda w danym dniu Okresu Promocji stanowi wartość dodatnią i jednocześnie Zmiana Salda Rachunku Głównego w tym dniu stanowi wartość dodatnią, to w tym dniu w odniesieniu do:

a) tej części środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, która odpowiada Kwocie Zwiększenia, nie przekraczającej jednak kwoty 40 000 zł, stosowana jest promocyjna stała stopa procentowa w wysokości 6,30% w skali roku;

b) pozostałej części środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, stosowana jest promocyjna stała stopa procentowa w wysokości 5,80% w skali roku.

3. W Okresie Promocji środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Celowych oprocentowane są według promocyjnej stałej stopy procentowej wynoszącej 5,80% w skali roku.

4. Po upływie Okresu Promocji, środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Oszczędnościowych podlegają oprocentowaniu według standardowych stóp procentowych, w aktualnej wysokości, zgodnie z Tabelą Oprocentowania.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 22.00 z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerami tel. 801 280 280; 22 574 37 00.
Życzymy udanego oszczędzania i stabilnych zysków!

Zespół BGŻOptima

Jeden komentarz do “BGŻOptima: Promocyjne 6.3% konta głównego od jutra do 4 lutego

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.