Mechanizm przewalutowań na kartach walutowych w Alior Banku i BZWBK

1. Alior Bank, Alior Kantor Walutowy, Alior Sync

Waluta karty Waluta zakupu Przewalutowanie Liczba przewal.
EUR EUR brak 0
EUR GBP GBP na PLN, PLN na EUR 2
EUR Inna niż
GBP, EUR, USD
Inna na USD (kurs MC), USD na PLN, PLN na EUR 3
EUR USD USD na PLN, PLN na EUR 2
GBP EUR EUR na PLN, PLN na GBP 2
GBP GBP brak 0
GBP Inna niż
GBP, EUR, USD
Inna na USD (kurs MC), USD na PLN, PLN na GBP 3
GBP USD USD na PLN, PLN na GBP 2
USD EUR EUR na PLN, PLN na USD 2
USD GBP GBP na PLN, PLN na USD 2
USD Inna niż
GBP, EUR, USD
inna na USD (kurs MC) 1
USD USD brak 0

2. BZWBK

Waluta karty Waluta zakupu Przewalutowanie Liczba przewal.
EUR EUR brak 0
EUR GBP GBP na PLN, PLN na EUR 2
EUR Inna niż GBP, EUR, USD Inna na EUR (kurs MC) 1
EUR USD USD na PLN, PLN na EUR 2
GBP EUR EUR na PLN, PLN na GBP 2
GBP GBP brak 0
GBP Inna niż GBP, EUR, USD Inna na EUR (kurs MC), EUR na PLN, PLN na GBP 3
GBP USD USD na PLN, PLN na GBP 2
USD EUR EUR na PLN, PLN na USD 2
USD GBP GBP na PLN, PLN na USD 2
USD Inna niż GBP, EUR, USD Inna na EUR (kurs MC), EUR na PLN, PLN na USD 3
USD USD brak 0

Przypadki korzystne zostały oznaczone kolorem zielonym.

Reszta przypadków jest bardzo niekorzystna!

1 thought on “Mechanizm przewalutowań na kartach walutowych w Alior Banku i BZWBK

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.