Lista 131 utworów rekomendowanych do wykupu praw autorskich w programie „Udostępnianie piśmiennictwa”

Instytut książki opublikował dziś zatwierdzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego listę rankingową 131 dzieł rekomendowanych do wykupu praw autorskich i udostępnienia ich na licencji CC-BY-SA 3.0 lub OLE.

Przypominam, że w puli na to zadanie jest milion złotych. Od teraz przedstawiciele Instytutu Książki powinni rozpocząć rozmowy z właścicielami praw autorskich (w kolejności wskazanej w liście rankingowej) celem podpisania stosownej umowy za wynagrodzeniem wyliczonym wg algorytmu opisanego w Tabeli wyceny praw autorskich.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.