Alior Sync – zakopane autouzupełnianie i błąd językowy

Niestety, ale Alior Sync nie grzeszy użytecznością swojego serwisu transakcyjnego. Objawia się to przede wszystkim nieprzejrzystością. Trudno znaleźć w nim niektóre funkcje. Przykładem jest choćby reklamowana często gęsto funkcja autouzupełniania… 

Znajdziemy ją klikając kolejno na:

  1. Rachunki
  2. Lista rachunków
  3. Konto osobiste
  4. Więcej szczegółów
  5. Włącz usługę auto-uzupełniania

Autouzupełnianie jest oczywiście napisane z błędem językowym, ale co tam… Jeden błąd mniej czy więcej… 😉

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.